กระบวนการผลิตชิ้นงาน

 กระบวนการผลิตชิ้นงาน        

     1. การตัด

        โดยเริ่มจากการวัดตามแบบ และยึดจับด้วยเครื่องมือ งานตัดที่ได้มาตรฐานจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดตรงตามแบบทุกประการ โดยเครื่องตัดอัตโนมัติ CNC สามารถตัดแผ่นเหล็กที่มีขนาดความหนาสูงสุด 25 มม. และตัดแผ่นเหล็กได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายรูปทรง แผ่นเหล็กทั้งหมด
จะถูกตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ H Beam Cutting AMG FSBEAM-15060 ตัดเหล็ก H Beam 

 

     2. การเจาะรู
        
เจาะด้วยเครื่องมือสว่านพิเศษแบบความเร็วสูง โดยมีส่วนยึดล็อคที่ได้มาตรฐาน และใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติ Laser HanKwang FS3015 เพื่อเจาะบนแผ่นตัดตามที่ต้องการ   

 

     3. การเชื่อมและการเก็บรายละเอียดชิ้นงาน

         เชื่อมโดยช่างเชื่อมและเครื่องมือเชื่อมที่ได้มาตรฐาน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลมสงบ ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิชิ้นงานที่เหมาะสมของการทำงานเชื่อมเหล็ก โดยระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเชื่อม Lincoln Duraweld 500 K60096-1  และ Lincoln Power Wave AC/DC 1000SD   

  

     4. การทำความสะอาดพื้นผิว
         
หลังจากเชื่อมประกอบชิ้นงานโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ จะทำความสะอาดพื้นผิวเหล็กเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก โดยใช้วิธีขัด หรือทำความสะอาดโดยใช้เครื่องพ่นทราย (Sand Blast) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า


     5. การทาสี
     
 หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการทาสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าตามมาตรฐานการทำงาน โดยใช้สีอุตสาหกรรมที่ผลิตตามมาตรฐานของญี่ปุ่นที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพจากผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป
ผลิตโดย บริษัท ทีโอเอ โชกูกุ เพ้นท์ จำกัด
     

 

 

  
 
 การนำเสนอแบบก่อสร้างระบบ 3D (แบบจำลองสามมิติ) 
        
     เหมาะสำหรับแบบก่อสร้างที่มีความซับซ้อนสูง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสื่อให้เจ้าของงานหรือผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแบบ 2D สามารถเข้าใจถึงรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลังการก่อสร้างได้อีกด้วย
 

   ตัวอย่างผลงานการนำเสนอแบบจำลองสามมิติ

        

 

 

 

                              

 

Visitors: 301