กระบวนการติดตั้ง

   

การติดตั้ง  

      เมื่อจัดทำชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแปรรูป (Fabricated Steel) จากโรงงานเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังหน้างานของลูกค้า และทำการยกติดตั้ง (Erection) ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแต่ละชิ้นจะถูกยึดด้วยสลักเกลียว (Bolt) และแป้นเกลียว (Nut) หรือเรียกว่าระบบ 
ฺ"Bolt Connection" ระบบนี้มีข้อดีคือ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และควบคุมคุณภาพการติดตั้งได้ดีกว่า โดยจะทำการตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้น รอยต่อทุกจุดว่าแข็งแรงและถูกต้องตรงตามแบบหรือไม่ รวมถึงวัดระยะฉากและความแน่นของสลักเกลียวทุกตัว ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง

จะเป็นไปตามหลักวิศวกรรมทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างเหล็กจะมีความมั่นคง แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

 

Visitors: 301